http://www.polska-szkola.pl

http://www.men.gov.pl/

Poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci polonijnych.pdf

 http://www.edynburg.msz.gov.pl      

http://www.mkidn.gov.pl/

http://serwisy.gazeta.pl/edukacja/0,0.html

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/

http://www.scholaris.pl

http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?reset=1

 

Gra "Polish Your Polish"