Gimnastyka korekcyjna - to zajęcia sportowe mające na celu usprawnienie organizmu pod względem ogólnorozwojowym oraz korekcje wad postawy i wyrabianie nawyków zachowywania prawidłowej sylwetki poprzez starannie wybrane i doposowane do indywidualnych potrzeb ćwiczenia fizyczne.    

wiek: 5+      koszt: £15/ miesiąc

 

łko teatralne - zajęcia, które oferują wszechstronny rozwój dziecka poprzez swietną zabawę; poznawanie własnych możliwosci i pokonywanie barier. Młodzi aktorzy będą mieli okazję przełamać własną nieśmiałość, ćwiczyć pamięć i wymowę, obcować z klasyką literatury dla dzieci i młodzieży, rozwijać własną wyobraźnię i kreatywność oraz uczyć się współpracy w grupie. Zajęcia mają na celu także przybliżenie terminologii teatralnej oraz podstawowych zasad dotyczących ruchu scenicznego, ekspresji ruchowej i wykorzystania rekwizytów.       

wiek: 5+      koszt: £10/ miesiąc

 

łko matematyczne - celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań matematycznych,  poszerzenie wiedzy i zastosowanie jej w życiu codziennym . Poprzez rozwiązywanie ciekawych zadań i problemow matematycznych, dzieci będą rozwijać wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie, ćwiczyć koncentrację uwagi oraz sprawność rachunkową. Zajecia skierowane sa zarówno dla dzieci, które z matematyka mają `pod górkę`, jak i dla tych, którym `myślenie matematyczne` przychodzi bez trudu.  

wiek: 7+     koszt: £10/ miesiąc

 

Balet z elementami tańca kreatywnego - celem zajęć będzie nie tylko kształcenie estetyki ruchu, prawidłowej postawy ciała i techniki tańca, ale również wyrobienie koordynacji ruchowej, kształcenie poczucia piękna, szybkiej orientacji w przestrzeni, pamięci ruchowej, umiejętności pracy w zespole i wytrwałości. Zajęcia te skupiać się będą przede wszystkim na dobrej zabawie przy muzyce oraz czerpaniu radości z ruchu i tańca.           

wiek: 5-7    koszt: £15/miesiąc

 

Jezyk hiszpański - zajęcia, które wychodzą naprzeciw lingwistycznym możliwościom dzieci dwujezycznych. Obfitują w rożnorodne aktywności wspomagające przyswajanie języka obcego tj. piosenki, wiersze, rymowanki, wyliczanki, a przede wszystkim popularne wśród hiszpańskich dzieci zabawy inscenizacyjno-ruchowe. Integracja tychże elementów z zamiłowaniem dzieci do eksperymentów naukowych oraz wykonywania prac plastycznych z pewnością rozbudzi wyobraźnię Małego Lingwisty, jego kreatywność oraz zamiłowanie do odkrywania kultury hiszpańskojęzycznej.           

wiek: 6+   koszt: 7-10/zajęcia